Glass4Future

Ge glaset
längre liv

Glaset har fördelen att det kan återsmältas hur många gånger som helst och att det har en mycket lång livslängd. Tyvärr utnyttjas inte det fullt ut idag. Det finns mycket vi kan göra. Potentialen är speciellt stor för byggnads- och fordonsglas.

Jag har mer än 20 års erfarenhet av forskning och utveckling av glas. Stora koldioxidbesparingar kan fås genom att återbruka eller återvinna glas. Det är dock ännu viktigare att nya produkter är hållbara och återanvändas och cirkuleras. Jag arbetar med många olika sorters glas såsom:

– planglas
– konstglas
– förpackningsglas
– skumglas
– bioglas,
– mineralull
– återvunnet glas
– återbrukat glas

Det innebär att många olika branscher är involverade såsom bygg-, fordons-, konst-, läkemedels-, solenergi- och isolerbranschen. Inom alla är glaskvaliteten av avgörande betydelse. Jag kan hjälpa er med att öka hållbarheten hos era glasprodukter genom återanvändning eller återvinning, återtillverkning, produktutveckling, processutveckling, ta fram kravspecifikationer och ge utbildning inom glas. Vi kan även utveckla nya produkter av återvunnet glas tillsammans.